מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

שפעת עופות: הסתגלות הנגיף ליונקים

Pathogens 2023, 12, 168. 26 פברואר, 2023

במהלך התפרצות שפעת העופות בשנים 2021-22 בהולנד, הנגיף אובחן במספר מיני טורפים (שועל אדום, סמור, גירית ולוטרה). רוב החיות הציגו סימנים עצביים. הנגיף זוהה בעיקר ברקמת מח ורק לעתים רחוקות בדרכי הנשימה ובמעי (H5N1 clade 2.3.4.4b). ריצוף גנום מלא וניתוח פילוגנטי הוכיח שנגיפים אלה היו קשורים לנגיפים שהתגלו בציפורי בר בהולנד. לעומת זאת, הנגיפים שבודדו מהטורפים לא היו קשורים ביניהם, ולא היה קשר גיאוגרפי במקום בו אותרו טורפים אלה, מה שמרמז שלא היה קשר בין ההדבקות. המוטציה PB2-E627K זוהתה ברוב הנגיפים (8/11) שבודדו מטורפים אלה, ראיה להסתגלות הנגיף ליונקים.
העובדה שמוטציה זו לא זוהתה באף אחת מרצפי הנגיפים שבודדו מציפורי הבר במהלך התפרצות 2021–2022 בהולנד מרמזים על כך שמוטציה זו מתעוררת במהירות עם הדבקה של יונקים והיא ככל הנראה התאמה לטמפרטורת גוף נמוכה יותר בדרכי הנשימה העליונות של היונקים בהשוואה לזו של מיני עופות. המחקר מראה שדגימות מוח נדרשות לזיהוי נגיף שפעת העופות ביונקים ולכן נדרש לכלול אותן כשגרה בתכניות הניטור לשפעת.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001