מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

סקוטלנד: נתוני 2020/2021 למחוללי מחלה זואונוטיים

18 פברואר, 2023

דו"ח חדש מציג נתוני מעבדה למחוללי מחלה זואונוטים בסקוטלנד לשנים 2020-2021.
קמפילובקטר: בשנת 2020, התקבלו 5392 אבחוני מעבדה לחיידק הקמפילובקטר, לעומת 5890 בשנת 2021. שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר ממשיכים להופיע בילדים צעירים (בני 0-4 שנים) ומבוגרים מאד (בני 65+ שנים).
בשנת 2020, שיעור ההיארעות הכולל (ל 100,000 תושבים) היה 98.6, לעומת 107.8 בשנת 2021.
סלמונלה: בשנת 2020, PHהתקבלו 342 אבחוני סלמונלה בבני אדם בסקוטלנד. לעומת 330 בשנת 2021. נתונים אלה מהווים ירידה חדה לעומת נתוני 2109 (757). שיעורי היארעות הגבוהים ביותר מדווחים בקרב ילדים מתחת לגיל 5.
בשנת 2020, שיעור ההיארעות הכולל (ל 100,000 תושבים) היה 6.3, בהשוואה ל-6.0 בשנת 2021.
שני הסרוטיפים המדווחים ביותר נותרו Salmonella Enteritidis ו- Salmonella Typhimurium.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001