מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

אנטרוקוקוס צקורום: ניתוח גנומי

J Clin Microbiol 2023 Feb 16;e0144522. doi: 10.1128/jcm.01445-22 17 פברואר, 2023

Enterococcus cecorum הוא פתוגן מגיח האחראי לאוסטאומיאליטיס, ספונדיליטיס, נמק ראש הפמור ותמותה בעופות. חיידק זה אחראי בין היתר, להפסדים משמעותיים לענף הפטם כתוצאה מתמותה, פסילות במשחטה, עלויות וטרינריות וטיפולים אנטי-מיקרוביאלים. החיידק הוא חלק מאוכלוסיית חיידקי המעי בתרנגולות בוגרות.
מחקר חדש ביצע ניתוח גנומי מקיף של תבדידים שנאספו במהלך 10 שנים מחוות פטם בצרפת. החוקרים מצאו שרוב התבדידים מאירועים קלינים מקובצים מבחינה פילוגנטית וקיימים שישה גנים המבדילים 94% מהתבדידים הקשורים לתחלואה מאילו שלא.
מסקנת החוקרים היא שהתבדידים הקשורים לתחלואה שייכים בעיקר לקבוצה פילוגנטית אחת (Clade E).

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001