מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

אנמיה מדבקת בתרנגולות - מעורבות נגיף נוסף וסינרגיזם

15 פברואר, 2023

נגיף האנמיה המדבקת שייך למשפחת נגיפי ה-Anelloviridae  מין: Gyrovirus. בשנים האחרונות זוהו נגיפים נוספים שסווגו תחת קבוצה זו, כאשר המשמעות הפתוגנית של רוב נגיפים אלה אינה ברורה. נגיף Gyrovirus Homsa1 (מכונה גם Gyrovirus 3), אובחן לראשונה בילדים עם דלקת מעיים קשה בצ'ילה. לאחרונה נמצא שהנגיף מעורב בדלקת קיבת הבלוטות בפטמים (סין). מחקרים שנעשו במטרה ללמוד על הפתוגניות של הנגיף בתרנגולות מצאו שהוא יכול לגרום אף לאנמיה אפלסטית ודיכוי חיסוני וככזה הוא נגיף פתוגני מאד לתרנגולות, בדומה לנגיף האנמיה המדבקת (CAV).
חוקרים בסין שמצאו שהנגיף נפוץ מאד בסין ושבמקרים רבים תיתכן הדבקה משולבת של שני נגיפים אלה (GyH1 ו-CAV), חקרו ומצאו שהדבקה כזו היא סינרגית ואחראית לפתולוגיה קשה יותר והפרשה ממושכת יותר בלהקות שנדבקו בשני הנגיפים. 
האם יש הגנה צולבת בין הנגיפים? לשאלה חשובה זו, לא מצאנו תשובה במחקרים שהתפרסמו בנושא זה עד היום.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001