מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

תמותה של כלבי ים, בים הכספי

25 ינואר, 2023

בתחילת דצמבר 2022 היו דיווחים בתקשורת הרוסית על גילוי של מספר רב (700) של כלבי ים מתים ליד חופי הים הכספי בקרבת Dagestan. דיווחים אלה שציטטו את הסוכנות הפדרלית לדיג לא פרטו את הסיבה לתמותה הנרחבת. מספר ימים לאחר מכן, היו דיווחים בתקשורת על תמותה של כ-2,500 כלבי ים והסיבה שצויינה היתה שככל הנראה היא נגרמה מחוסר חמצן שנבע מפליטת גז מתאן תוצאה של פעילות סיסמית.
בימים אלה מתפרסמת הודעה לעיתונות של אוניברסיטת Dagestan הקובעת שנגיף שפעת עופות A (אין ציון של זן הנגיף) זוהה בכלבי הים המתים, למרות שבהודעה נאמר שמוקדם עדיין לקבוע האם זו אכן הסיבה לתמותה נרחבת זו.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001