מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

סלמונלה וסרטן המעי הגס

Cell Reports Medicine 3, 100852, December 20, 2022 25 ינואר, 2023

מחקר חדש קושר בין חשיפה חוזרת לסלמונלה לסיכון מוגבר לסרטן המעי הגס. קבוצת חוקרים מאוניברסיטת אילינוי שיקגו, מצאו שחשיפה חוזרת לחיידק הסלמונלה עשויה להיות קשורה למקרים של סרטן המעי הגס, שמתפתחים מוקדם יותר ומאופיינים בהתפתחות גידול נרחב יותר.
המחקר מתבסס על מחקר רטרוספקטיבי קודם שנעשה בהולנד על חולי סרטן המעי הגס, שמצא כי נוגדנים כנגד חיידק הסלמונלה נמצאו בדגימות רקמה של אנשים עם תהליך אונקולוגי. ע"י שימוש באותם זני סלמונלה, בוצעה תצפית בעכברים עם סרטן המעי הגס לאחר חשיפה לפתוגן. החוקרים ראו צמיחה מואצת של הגידולים שהיו אף נרחבים יותר בעכברים שנחשפו לחיידק הסלמונלה. בנוסף, נצפתה עליה בשיעור חיידקי הסלמונלה ברקמת הגידולים הסרטניים.
החוקרים קיימו שיתוף פעולה עם חוקרים בהולנד שחקרו את השפעת חיידק הסלמונלה על צמיחת הגידול במבחנה, תוך שילוב של תאים סרטניים אנושיים ותאים טרום-סרטניים עם הפתוגן (סלמונלה). המדענים ההולנדים מצאו שאפילו הדבקה אחת בסלמונלה יכולה להוביל להתמרה אונקוגנית, וכל זיהום סלמונלה נוסף לאחר מכן עשוי להגביר באופן אקספוננציאלי את קצב השינוי בתאים.
לפי החוקרים, במהלך ההדבקה חיידק הסלמונלה משתלט על מסלולי גירוי/איתות חיוניים של המאכסן, ומניפולציות מולקולריות אלה עלולות לגרום לטרנספורמציה אונקוגנית.
מחקר זה מציג שלזיהום סלמונלה עשויה להיות השפעה כרונית, שמאיצה את צמיחת הגידול הסרטני. המחקר תורם להבנת החשיבות הרבה שיש לבטיחות המזון והפעולות הנדרשות לצמצום נגיעות חיידק הסלמונלה במזון אותו אנו צורכים ואולי גם יניע את המערכות הציבוריות לקדם מהלכים מקצועיים נדרשים לצמצום הנגיעות של חיידק זה במזונות שמקורם בענף העופות.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001