מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

נגיף שפעת העופות והסתגלות ליונקים

Microbiol Spectr 2023 Jan 23;e0286722. doi: 10.1128/spectrum.02867-22. 24 ינואר, 2023

במהלך התפרצויות שפעת העופות האלימה באירופה בין השנים 2020 ל-2022 דווחו מקרים במספר יונקים.
בהולנד הנגיף אובחן בטבע ב-3 שועלים אדומים. חוקרים שבדקו את מאפייני המחלה והנגיף מציינים שהשועלים הציגו תסמינים נוירולוגיים ובדיקה היסטופתולוגית מצאה לקויות בעיקר במוח. הנגיף לא אותר כמעט במערכת הנשימה.
ניתוח פילוגנטי של הנגיפים משלושת המקרים, לא מצא קשר ביניהם, אך כולם היו קשורים לנגיפים HPAI H5N1 clade 2.3.4.4b שבודדו בציפורי בר.
החוקרים מצביעים על כך, כאינדיקציה שהנגיף לא עבר בין השועלים וככל הנראה הם נדבקו לאחר אכילה של עופות נגועים.
ניתוח גנטי של הנגיפים מצא מוטציות המצביעות על הסתגלות הנגיף ליונקים. החוקרים הראו עוד שהנגיף שבודד מהשועלים התרבה היטב בתאי יונקים בהשוואה לתאי עופות. חשיבות הניטור, המעקב וניתוח הנתונים הם ברורים וחשובים ככל שמדובר בבריאות הציבור.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001