מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

סלמונלה בשלוחת ההטלה בבריטניה

6 ינואר, 2023

כחלק מהצעדים להפחתת הנגיעות של סלמונלה במטילות ביצי מאכל בבריטניה, הוכרז על תכנית בקרה לאומית (NCP). תכנית זו מבוססת על בדיקות סטאטוטוריות של חוות ההטלה. הפעילות מתמקדת במיוחד בזנים המזוהים עם תחלואה בבני אדם: Enteritidis (SE) ו-S. Typhimurium (ST). מחקר חדש המתפרסם בכתב העת: Zoonoses Public Health, מנסה להעריך את רגישות הבדיקה בין שזו נעשת ע"י המגדל לבין זו המתבצעת ע"י הרשות המוסמכת. מודל בייסיאני פותח כדי להעריך רגישות זו מדגימות רשמיות שנלקחו בין השנים 2009–2018, ולהעריך את השכיחות האמיתית של להקות נגועות. על פי המודל בשנה הראשונה נמצאו 3.9% להקות נגועות בסלמונלה שאינה SE או ST, ו-0.8% עבור להקות נגועות בזנים SE או ST. בשנת 2018 השכיחות ירדה ל -1.6% ו-0.2% בהתאמה. התוצאות הצביעו על רגישות נמוכה מאוד כאשר הדגימה נעשתה ע"י המגדל (~9%), וגבוהה בהרבה כאשר נעשתה ע"י דוגם מוסמך (~44%). הנתונים מצביעים על ירידה שנתית ממוצעת של 10.6% לזני סלמונלה אחרים מ- SE/ST ו--15.9% הפחתה שנתית עבור SE/ST. הנתונים מצביעים על הצלחת התכנית לצמצום נגיעות הסלמונלה בשלוחת ההטלה בבריטניה.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001