מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

שפעת עופות בפטמים, סף לאבחון מוקדם

bioRxiv 2023.01.05.522008; doi: https://doi.org/10.1101/2023.01.05.522008 6 ינואר, 2023

לצורך שליטה מוצלחת בהתפשטות נגיף שפעת העופות (HPAIV), זיהוי מוקדם הוא תנאי ומפתח חשוב בהתמודדות עם המחלה. החקלאי, הוא הראשון להיחשף לשינויים כלשהם בהתנהגות הלהקה ולדווח על חשד.
במחקר חדש של צוות חוקרים מהולנד נאספו נתונים מהתפרצויות של שפעת עופות (H5N1, H5N8) בחוות פיטום. נתונים אלה (תמותה יומית, צריכת מזון ומים) נותחו כדי לתת כלים מתאימים לדיווח מוקדם על חשד לשפעת עופות במשק.
החוקרים מדווחים שהסימנים הקלינים השכיחים ביותר היו עליה חדה בשיעור התמותה, ציאנוזיס של הדלדלים, רגליים ודלקת דמית של לחמית העין. ניתוח נתוני התמותה מצביע שתמותה יומית גבוהה מ-0.17% היא סף יעיל לדיווח על חשד לשפעת עופות אלימה. החוקרים לא מצאו סף אמין בכל הקשור לצריכת תערובת ומים.
המחקר מסכם תצפיות קליניות שנעשו ב- 8 חוות פיטום שנפגעו מנגיף שפעת עופות אלים H5N1 או H5N8, כאשר המטרה היא לאתר ספי דיווח מתאימים.
הנסיון מראה ששיעור להקות הפטם שנפגע מהמחלה נמוך. השכיחות הנמוכה של המחלה בפטמים בהשוואה לשלוחות אחרות, יכולה להיות קשורה למשך הגידול הקצר (תקופה קצרה מגבילה את החשיפה הפוטנציאלית). יתרה מכך, פטמים במבנים מבוקרים נדרשים למינימום איוורור בשבועיים-שלוש הראשונים (עיקר הדיווחים על אירועי שפעת עופות בפטמים הן לקראת שיווק) ובכך קטן הסיכון להחדרת הנגיף למבנים אלה.
דיווח חריג הוא זה מ- Veneto איטליה, אזור צפוף בעופות (1). חוות הודו וחוות פטם היו מיני העופות שנפגעו ביותר. פעילויות ניטור מיוחדות של דיגום פטמים מתים במהלך הגידול מצאו להקות חיוביות בהעדר תמותה מוגברת ו/או סימנים קליניים. רוב להקות הפטם הנגועות זוהו ממש לפני משלוח למשחטה. היעדר סימנים קלינים בלהקות חיוביות שנצפו באיטליה יכול להיות תוצאה של גילוי מוקדם לפני שהחלה העליה בתמותה (עם הגילוי הלהקות הושמדו). 
מנתוני המחקר ההולנדי, ניתן לקבוע כי תמותה יומית גבוהה מ-0.17% תוביל לזיהוי מוקדם. החוקרים רואים בסף זה אינדיקטור חשוב לאבחון מוקדם עד 5 ימים מוקדם מהמקובל. בנוסף קובעים החוקרים שקצב ההדבקה בפטמים נע בין β בין 1.1 ל-2.0 ליום. לנגיפי שפעת H5N1, H5N8, לעומת להקות הטלה שם קצב ההדבקה מוערך ב  β > 4.4 ליום. כתוצאה מכך העליה היומית בשיעור התמותה תהיה נמוכה יותר בפטמים בהשוואה למטילות. החוקרים מסייגים ממצאים אלה בכך שהוא מתבסס על מספר להקות מצומצם יחסית.


1. Gobbo F, Zanardello C, Bottinelli M, Budai J, Bruno F, De Nardi R, Patregnani T, Catania S, Terregino C. Silent Infection of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus (H5N1) Clade 2.3.4.4b in a Commercial Chicken Broiler Flock in Italy. Viruses. 2022 Jul 22;14(8):1600. doi: 10.3390/v14081600. PMID: 35893671; PMCID: PMC9329940.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001