מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

צרפת: מעקב קמפילובקטר לשנת 2021

5 ינואר, 2023

ניטור קמפילובקטר לשנת 2021 בצרפת, מצא מגמות אפידמיולוגיות וביולוגיות שכבר נצפו בשנים האחרונות. 
באופן ספציפי, הנתונים מראים:
דומיננטיות של הזן C. jejuni;
מספר גבוה יותר של מקרים ושכיחות בילדים עם שכיחות מקסימלית בגילאי 0-9 (27 מקרים/100,000 תושבים);
דומיננטיות של זיהומים אצל גברים 15 מקרים ל-100,000 תושבים לעומת 11 מקרים ל-100,000 אצל נשים (מגמה פחות בולטת בקרב אנשים בגילאי 20 עד 39);
שיא עונתי בתקופת הקיץ;
עמידות גבוהה לפלואורקווינולונים ולטטרציקלינים, שנשארה יציבה בשנים האחרונות;
אין עלייה ניכרת בשיעורי העמידות של שש האנטיביוטיקה הנבדקות באופן שגרתי;
צריכת מוצרי עופות כמזון עיקרי (מוכח או חשוד) שזוהה כמקור לזיהום במקרים של הרעלת מזון קולקטיביות.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001