מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

מועצת הלול: ההנשרה ושינוי תחשיב הביצים למטילה

14 יוני, 2023

בהמשך לתקנות רווחת בעלי החיים שאושרו לאחרונה, מועצת הלול מפיצה מכתב למגדלים על פיו היא מפרטת שבעקבות הכניסה לתוקף של איסור ההנשרה מה-28/7/2024, כל החידושים של להקות מתחילת חודש יוני יהיו לפי 260 ביצים למטילה. ההחלטה הינה פועל יוצא של התקנות לרווחת בע"ח והמועצה פועלת על פי חוק. בעקבות לחץ כבד של המגדלים על שר החקלאות וסגנו, מסתמן פרסום אגרת מתוקנת לזו של השו"ט, בנוסף בכוונת החקלאים לדחות סעיפים מתקנות צער בעלי חיים הנוגעים לצפיפות המטילה בכלובים ולפעול לדחיית מועד יישום התקנות בכלל.