מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

שלוחת הפטם וחוק ההסדרים

8 מאי, 2023

ועדת הכנסת בראשותו של חה"כ דוד ביטן קיימה מספר דיונים במטרה למצוא פשרה בנושא המגבלה המופיעה בסעיף 65 בחוק ההסדרים ועניינה צמצום הפטור החקלאי. על פי המופיע בחוק ההסדרים המוצע הסדר שכבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוג עופות, ייחשב כהסדר כובל, אם אחד הצדדים להסדר הוא מי שעוסק בגידול עופות שהוא או אדם קשור אליו מחזיק גם משחטה.
בדיון האחרון שהתקיים ב-8 במאי, קבע דוד ביטן שתזומן פגישה עם שר האוצר במטרה למצוא הסכמה כאשר מצד אחד לא יתקיימו הסכמים כובלים שיובילו לעליית מחירים ופגיעה בצרכן ומצד שני תהיה איזושהי רשת בטחון שתמנע הצפה של השוק ופגיעה בחקלאים.
התבטאויות חריפות של יו"ר הוועדה ביטן היו כנגד משרד האוצר שלדבריו הדליף כאילו הלובי החקלאי לוחץ עליו וכנגד מזכיר ארגון מגדלי העופות, מוטי אלקבץ ומשרד החקלאות, שלדבריו לא הביאו נתונים לדיון שיתמוך בטיעוניהם.
לגבי מחיר התערובת ביטן טען שיש לקבע את מחיר התערובת ולמנוע עליות מחירים במשך שנה לפחות.