מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

מחיר בשר העוף בשיא

21 מרץ, 2023

לקראת חג הפסח, כמו בכל שנה, צפוי לעלות הביקוש לבשר עוף, השנה התעוררה בעיה נוספת בהיעדר פתרון לפינוי מי התמלחות, מדובר במים עשירים במלח המפונים ממשחטות ואסורים בהזרמה למערכת הביוב. זוהי בעיה רוחבית הנוגעת לכלל המשחטות בצפון. המשחטות פנו בדחיפות לשר הכלכלה בבקשה למצוא פתרון מיידי ולאפשר המשך פינוי מי התמלחות למסוף א.ל.א. (מסוף לפינוי תמלחות במפרץ עכו). ערב פסח 2023 מסוף א.ל.א. עומד להיסגר והשפד"ן המהווה את המסוף השני נמצא בתפוסה מלאה ואין ביכולתו לקלוט מי תמלחות נוספים. 
השטח עליו קיים כיום מסוף א.ל.א. נרכש על ידי חברת "תדהר הראל מניבים" שהתחייבה לשיקום הקרקע ומי התהום בהתאם ללוחות זמנים מתואמים מול המשרד להגנת הסביבה וכן לפיתוחו והקמתו של פארק לוגיסטי חדש. מסוף א.ל.א. שוכר את השטח מידי חברת "תדהר הראל" וסיום חוזה השכירות נקבע ל 31.3.23. כבר בחודש מאי 2022 הודיעה חברת "תדהר הראל" כי לא ניתן לחדש את חוזה השכירות ועל המסוף למצוא חלופות ראויות אחרות. 
בעיה זו מתווספת למחיר בשר עוף המגיע, ללא כל הצדקה, לשיאים חדשים (עלייה של 25-30% בתקופה האחרונה) לפני חג הפסח. ב 103FM אמר מזכיר ארגון מגדלי העופות מר מוטי אלקבץ "ככל שתגידו שיתייקר זה יתייקר, זו דינמיקה שמייצרת את עצמה. כבר חודשים מדברים על עלייה במחיר העופות והנה זה קורה, בלי שום סיבה". הזוי!