חדשות ועדכונים 22'

חדשות ועדכונים 22'

בריטניה: דו"ח שימושים בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים

11 נובמבר, 2022

בשנת 2021, המכירות בבריטניה של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים לבעלי חיים מייצרי מזון היו הנמוכות שנרשמו עד היום: 28.3 מ"ג/ק"ג. מדובר בירידה של 6% (2.0 מ"ג/ק"ג) בהשוואה לשנת 2020 ו- 55% (34.0 מ"ג/ק"ג) בהשוואה לשנת 2014. 
בעופות לבשר (פטמים, ת. הודו וברווזים), נעשה שימוש כולל של 17.3 טון חומר פעיל. ירידה של 3.8 טון בהשוואה לשנת 2020 וירידה של 73% (46.2 טון) בהשוואה ל- 2014. בהתחשב בגודל אוכלוסיית בעלי החיים, השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בפטמים עמד בשנת 2021 על 13.7 מ"ג/ק"ג (ירידה של 2.6 מ"ג/ק"ג בהשוואה לשנת 2020). נתון זה מייצג ירידה של 72% (35.1 מ"ג/ק"ג) מאז פורסמו לראשונה נתונים בשנת 2014. 
בשלוחת ת. ההודו השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים עלה משנת 2020 לשנת 2021 ב- 16.8 מ"ג/ק"ג ועמד על 42.6 מ"ג/ק"ג (נתונים דומים לשנת 2019). למרות זאת, בהשוואה לשנת 2014, מדובר בירידה של 81% (177.0 מ"ג/ק"ג).
בשלוחת הברווזים לבשר, שנת 2021 הציגה ירידה של 0.9 מ"ג/ק"ג (1.7 מ"ג/ק"ג) בהשוואה לשנה קודמת וירידה של 89% (13.4 מ"ג/ק"ג) מאז 2014. 
קבוצת התכשירים עם השימוש הנפוץ ביותר בשלוחת הבשר היא: הפניצילינים.  בשנת 2021, 71% מהשימוש בחומר הפעיל היה של פניצילינים (מעל 99% מדובר באמוקסיצילין), לעומת 31% בשנת 2014. השימוש בקבוצה פרמקולוגית זו גדל מדי שנה מאז 2017, למרות ירידה של 2.8 טון בין 2020 ל-2021.
אין שימוש בקוליסטין בעופות המייצרים בשר. 
השימוש בפלואורקווינולונים גדל ב-44.5 ק"ג מאז 2020 ל-56.6 ק"ג. הסיבה היא עליה בשימוש בתכשירים אלה בפטמים. (מ-0.001 מ"ג/ק"ג ב-2020 ל-0.05 מ"ג/ק"ג ב-2021). השימוש בפלואורוקינולונים בשלוחת ת. ההודו ירד (מ-0.08 מ"ג/ק"ג ב-2020 ל-0.006 מ"ג/ק"ג ב-2021).

השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים (מ"ג חומר פעיל/ק"ג משקל גוף) לפי שלוחות ושנים