תרכיבים 2022

תרכיבים 2022

יוון: חובת חיסון קורונה לאוכלוסיה מעל גיל 60

18 ינואר, 2022

ביוון הוחלט לחייב את כלל האוכלויסה מעל גיל 60 להתחסן נגד קורונה.
מי שיסרב להתחסן צפוי לקנסות כספיים שיתחילו ב-50 יורו ולאחר מכן 100 יורו לכל חודש. הכסף שיאסף מהקנסות יופנה לתמיכה בבתי החולים הממשלתיים.
כ- 2/3 מהאוכלוסיה ביוון מחוסנת מלא. בשנה שעברה יוון החילה חיסון חובה לצוותים רפואיים.