מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

דרום קוריאה: כך בונים מוכנות לאומית למגיפת שפעת עופות

16 נובמבר, 2022

מאז 2018, קוריאה מקיימת בנק אנטיגנים לאומי להתמודדות עם שפעת עופות (הבנק מתקיים כחלק מההערכות הלאומית לשעת חרום, למרות שדרום קוריאה אינה מחסנת כנגד שפעת העופות מהזנים האלימים). בנק אנטיגנים זה מתעדכן מידי שנתיים. לעדכון זני האנטיגנים, דרום קוריאה משתמשת בטכנולוגיה של "גנטיקה הפוכה" (Reverse Genetics) כדי לפתח תרכיבים פוטנציאלים להתמודדות עם הזנים הרלוונטים בשדה.
לאחרונה פותחו של זני תרכיב כנגד הזנים 2.3.2.1d ו-2.3.4.4h. זנים אלה נבדקו במדדים המקצועיים הנדרשים לאימונוגניות ויעילות. הזנים: rgCA2/2.3.2.1d ו-rgES3/2.3.4.4h, נבדקו ונמצאו מאוד אימונוגניים. לאחר חיסון נמצאו כיילים (HI) של 8.2-9.3 log2, בדיקה עם אנטיגן זן התרכיב כייל של 7.1-7.3 log2 בבדיקה עם אנטיגן זן ההוקעה. (ההומולוגיה בין גן ההאמגלוטינין של זני ההוקעה לזה של זני התרכיב היתה 97% ו-95.4% ל- rgCA2/2.3.2.1d ו- rgES3/2.3.4.4h, בהתאמה). התרכיבים היקנו הגנה מלאה בהוקעה. 1/10 מנת תרכיב סיפקה רמות הגנה דומות. ההגנה שהוקנתה לעופות ע"י שני התרכיבים היתה ממושכת, עם כייל של מעל 7 log2 (אנטיגן זן התרכיב) לאחר 6 חודשים.
מוכנות של מערכת מחייבת ניתוח אפידמיולוגי רציף, שיתוף מקצועי הדוק עם הרופאים הקליניים ויצרני התרכיבים לטובת הענף לטובת המקצוע ולטובת החוסן הלאומי.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001