מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

פלורפניקול ודוקסיציקלין: תגובות בינתרופתיות

Food and Chemical Toxicology (2022) 19 ספטמבר, 2022

מחקר חדש שבחן אינטראקציה אפשרית בין פלורפניקול לדוקסיציקלין, מצא ששילוב בין תרופות אילו מפחית את המטבוליזם של הפלורפניקול בשתי דרכים. נובע מכך, שקצב תהליכי הפירוק של הפלורפניקול יורד. השילוב הפך מקובל בטיפול במחלות נשימה בחזירים, אך שני תכשירים אלה מצויים בשימוש גם ברפואת העופות.
פלורפניקול הינו תכשיר אנטי-מיקרוביאלי בעל פעילות רחבת טווח (גראם חיוביים וגראם שליליים) וזמינות ביולוגית גבוהה. שימוש תרופתי בשילוב זה, חייב לקחת בחשבון אינטראקציה זו במיוחד כאשר מדובר בחיות משק וההשפעה על שאריות בבשר המועד לצריכת אדם.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001