מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

תמותה גבוהה בקרב עופות בר בנורבגיה

26 יוני, 2022

מתווספים דיווחים על תמותה של עופות בר מנגיף שפעת העופות והפעם מנורבגיה. 
בשבועות האחרונים מדווח מספר גבוה וחריג של ציפורים חולות ומתות במספר מקומות לאורך החוף הנורבגי. בחודשים מאי ויוני, המכון הווטרינרי אבחן אירועי אלה כשפעת עופות H5N5 במגוון עופות בר ומים באזור Troms ו-Finnmark.
בים הצפוני ולאורך החוף ברוגלנד נמצאו עופות בר מתים וזוהה בהם נגיף שפעת עופות אלים H5N1. 
אין ממצאים בנורבגיה של נגיף שפעת עופות אלים בעופות מסחריים.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001