מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

האם שפעת העופות הופכת מאירוע אפיזואוטי לאנזואוטי?

mBio . 2022 Jun 21 23 יוני, 2022

מחקר המתפרסם ע"י קבוצת חוקרים מובילים בתחום שפעת העופות, מנסה לענות על שאלה המטרידה בשנתיים האחרונות את ענף העופות, חיות הבר ובריאות הציבור.
האם המחלה הפוגעת בשנים האחרונות כל כך קשה בעופות בר ועופות מסחריים, משנה אט-אט את המופע האפידמיולוגי שלה?
ממצאים פילוגנטיים של נגיף שפעת העופות H5N1, clade 2.3.4.4b, מהתפרצות שפעת העופות האחרונה באירופה, שנצפתה בציפורי בר ועופות מסחריים מאז אוקטובר 2021, מציגים לפחות שני מאגרים שונים ונפרדים:
(i) נגיפים מקומיים שהשתמרו בצפון אירופה, ככל הנראה בציפורי בר, לאורך קיץ 2021 ותרמו לחלק מההתפרצויות של סתיו/חורף 2021, או 
(ii) נגיפים וריאנטים נוספים שחדרו באמצעות ציפורים נודדות. שני מקורות אלה הניעו למעשה את ההתפרצות האלימה האחרונה. ניתן להבחין בין הנגיפים משני מקורות עיקריים אלה על בסיס גן ההאמגלוטינין, אשר מתפצל לשתי תת-קבוצות, המצויינות כ B1 ו-B2 בקבוצה הנגיפית Clade 2.3.4.4b.
העדויות לנוכחות נגיף HPAI אנזואוטי במהלך קיץ 2021 מצביעות על שינוי פרדיגמה אפשרי באפידמיולוגיה של HPAI באירופה.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001