מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

אסטרטגיה טיפולית בתולעי מעיים במטילות

Vet Rec Open. 2022;9:e37 15 יוני, 2022

טפיל המעיים Ascaridia galli מהווה בעיה נפוצה בלהקות הטלה בממשק ללא כלובים. שליטה בהדבקות בנמטודות היא מרכיב מרכזי בשלוחה זו. הדאגה העיקרית בשימוש לא מבוקר בתכשירים לתילוע, הוא תמיד הסיכון שתתפתח עמידות לתכשירים אלה, כאשר המבחר הטיפולי אינו גדול. מחקר חדש בוחן את ההשפעה של אסטרטגיית הטיפול נגד A. galli, במטרה להציע קו מנחה לשימוש בחומרים נגד טפילי מעיים בגידול מטילות מסחריות בממשק ללא כלובים.
על פי המחקר, שנעשה ע"י קבוצת חוקרים משבדיה, הניטור צריך להתחיל בערך 7 שבועות לאחר תחילת ההטלה ולחזור עליו כל 8 שבועות עד לגיל 50 שבועות. ברגע שנצפתה ספירה של ביצים בלשלשת, בינונית עד גבוהה יש לתת טיפול ראשון ומנקודה זו לחזור על הטיפול מידי 8 שבועות, מבלי שיהיה צורך לבצע דגימות לשלשת נוספות. מחקר זה מנסה להציע תמיכה מעשית לרופאים וטרינרים ויצרני ביצים (בממשק ללא כלובים) בנושא תולעי מעיים במהלך התקופה היצרנית.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001