מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

ארה"ב: התפרצות סלמונלה נרחבת, שמקורה עופות חצר

11 יוני, 2022

המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) בארה"ב, מדווח על התפרצות סלמונלה הקשורה לעופות חצר. עד עתה אובחנו 219 מקרים ב-38 מדינות - מקרה אחד הסתיים במוות.
בהתפרצויות אילו אובחנו 4 סרוטיפים: אנטריטידיס, טיפימוריום, אינפנטיס והדר.
טווח הדיווח הוא מה- 15 בפברואר ל-19 במאי. 26% מהנדבקים הם ילדים תחת גיל 5 שנים.
מתוך 95 איש לגביהם קיים מידע, 27 אושפזו. מהמחקר האפידמיולוגי מתברר ש-70% מהחולים נחשפו במגע לעופות חצר, אכלו ביצים או בשר של עופות חצר. 33% מכלל הבידודים נמצאו עמידים לאחת או יותר מקבוצות התכשירים האנטי-מיקרוביאלים הנבחרים.


ראה:
1. התפרצויות סלמונלה מעופות חצר בארה"ב.
2. עופות חצר, סלמונלה ובריאות הציבור.
3. CDC: התפרצויות סלמונלה במספר מדינות כתוצאה ממגע עם עופות חצר.
4. אוסטרליה מזהירה מעופות חצר כמקור לסלמונלה.
5. עופות חצר וסלמונלה.
6. התפרצות סלמונלה במספר מדינות בארה"ב.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001