מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

FSIS: דוחה עתירה בנושא סלמונלה בבשר עוף

4 יוני, 2022

שירות הבטיחות והפיקוח במזון, של משרד החקלאות האמריקני (FSIS) דחה עתירה שהוגשה בינואר 2020 בבקשה שהסוכנות תכריז על 31 סרוטיפים של סלמונלה כגורמים מזהמים במזון המחייבים פסילת הבשר למאכל אדם. הדרישה מבקשת למעשה להשוות את התייחסות הרשות לזנים אלה כמו שנעשה לגבי זני אי. קולי מסויימים  (STEC) בבקר. במענה לפנייה עונה הרשות שלדעתה אין מספיק נתונים כדי לתמוך בפעולה גורפת כפי שמתבקש בעתירה. הרשות מפרטת שהיא נמצאת בתהליך שהוכרז באוקטובר 2021 במטרה להעריך מחדש היבטים שעלו בעתירה עצמה". הרשות למעשה מקבלת נקודות מרכזיות ומהותיות מהעתירה, כאשר היא מציינת בתגובתה:
-FSIS בוחנת מחדש את גישתה לבקרב על סלמונלה בעופות.
-FSIS "שוקלת רבות מהנקודות והטיעונים" שהועלו בעתירה.
-FSIS הסכימה שעליה "לחשוב מחדש על האסטרטגיה הקיימת".
-FSIS מציינת שחיידק הסלמונלה במוצרי עוף קשור לרבים מ-1.35 מיליון מקרי הסלמונלוזיס המדווחים מידי שנה.
למרות הסכמות אילו ה-FSIS אינו מוכן להפוך אותן למסקנה יישומית. ניתן להעריך שאין זה סוף פסוק, עתירה חדשה תוגש ובסופו של דבר יחול שינוי משמעותי בהתייחסות הרשויות לזיהומי סלמונלה בבשר העוף.
בישראל אין כל מדיניות בדבר סלמונלה או קמפילובטר בבשר עוף. למעשה, אין בישראל כל תקן בנושא סלמונלה ו/או קמפילובקטר בבשר עוף. למרות שקיים ניטור במשחטות השירותים הווטרינרים הפסיקו לפרסם את תוצאות הניטור (שקיפות ציבורית). תכנית יעדים וניטור לצמצום הנגיעות של סלמונלה וקמפילובקטר במשחטות שהוכרז עליה בקול תרועה גדולה ב-29/3/2017  "התאיידה". פניות חוזרות ונשנות למחלקה לפיקוח מוצרים מן החי לפרסם את התוצאות ולקדם הנחיות כתובות לצרכן לטיפול נכון בבשר שיופיעו ע"ג האריזות, אינו זוכה להתייחסות והאכפתיות לבריאות הציבור בישראל מטעם השו"ט מסתכמת ביום עיון שנתי משותף לה ולמשרד הבריאות, תחת הכותרת - "בריאות אחת" - כותרת חסרת תוכן.

 

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001