מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

מאגרי מים ושפעת עופות

J Vet Sci. 2022 May;23(3):e36 27 מאי, 2022

הקשר בין התפרצויות של שפעת עופות וקירבה למאגרי מים הוצגה על ידינו לא פעם בהקשר התפרצויות שפעת העופות בחוות גידול בישראל. מחקר שנעשה בדרום-קוריאה בחן את הקשר בין חוות גידול וקירבה למקווי המים כגורם סיכון להתפרצויות שפעת העופות בחוות הגידול שם. ההתפרצויות שנבחנו היו אלה של 2014-2016 (H5N8) וזו של 2016-2017 (H5N6).
ניתוח סטטיסטי שנעשה במסגרת המחקר מצא שמאגרי מים (נהרות, תעלות מים, אגמים, בריכות ועוד) ליד חוות לגידול עופות היוו גורם סיכון משמעותי להתפרצות של שפעת עופות. לנושא יש חשיבות גדולה בקביעת מדיניות והערכת סיכונים: לדוגמה, החלת תכנית חיסונים ממוקדת באתרי סיכון ועוד.
מחקר דומה שנעשה ע"י היפנים הציג ממצאים דומים (1).

1. Shimizu Y, Hayama Y, Yamamoto T, Murai K, Tsutsui T. Matched case-control study of the influence of inland waters surrounding poultry farms on avian influenza outbreaks in Japan. Scientific Reports. 2018 Feb 19;8(1):1-4.

 

   
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001