מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

סלמונלה בבית המשפט האירופי

20 מאי, 2022

בית משפט אירופי הכריע לאחרונה בתיק הנוגע לאופן שבו הרשויות בליטא טיפלו בממצא של סלמונלה קנטאקי בעופות שיובאו מפולין. 
התביעה הוגשה ע"י חברת Romega UAB (סיטונאי בשר עוף) נגד שרות המזון והשירותים הווטרינרים בעקבות ההחלטה לקנוס אותו ולפסול משלוח עופות בשל ממצא סלמונלה.
באוקטובר 2018, אובחן חיידק סלמונלה קנטאקי בבשר עופות טרי שיובא מפולין. בעקבות ממצא זה, הרשויות הליטאיות בדקו בשר עוף במחסני חברת Romega ובמהלך הביקורת נמצא חיידק הסלמונלה קנטאקי בבשר עוף ששיווקו כבר החל. החברה נקנסה ב-540 אירו. באמצע אפריל 2019, הרשויות בליטא, אבחנו סלמונלה אינפנטיס בבשר עופות טרי שנמכר על ידי אותה חברה. בעקבות ממצא זה נאסר על החברה להמשיך בשיווק הבשר והרשויות הורו לה למשוך מהשוק את הבשר שכבר נשלח לשווקים ולהשמידו. חברת Romega פנתה לבית המשפט המנהלי האזורי בווילנה בבקשה לביטול הקנס והחלטת הרשויות אך הפנייה נדחתה. 
למרות שהקריטריונים המיקרוביולוגיים בתקנה 2073/2005 חלים רק על פתוגנים מסוימים, החוק קובע שרשות אינה חייבת להגביל את עצמה, בעת ביקורת מזון. בית המשפט האירופי לצדק מצא שיש לפרש את הכללים באופן שרשות לאומית רשאית להחליט על בשר עופות טרי כלא בטוח, גם לגבי זני סלמונלה אחרים ולכן ממצא של סלמונלה קנטאקי ואינפנטיס בבשר העוף יכול להצדיק את הצעדים שננקטו על ידי הרשות לפי הצורך.

 

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001