מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

ממצא שפעת עופות חיובי באדם בקולורדו - ארה"ב

29 אפריל, 2022

מחלקת בריאות הציבור והסביבה של מדינת קולורדו - ארה"ב מדווחת על זיהוי של שפעת עופות H5N1 בדגימת מטוש שנלקה מאדם שעבד בחווה עם עופות נגועים. נממצא אושר ע"י ה-CDC. היות והאדם עבד בצמידות גדולה לעופות נגועים, לא ברור האם הממצא מצביע על הדבקה או נוכחות בלבד. האדם בן 40, ללא תסמינים מלבד דיווח על עייפות, בודד וטופל בהנחיית ה-CDC ב- Oseltamivir.
העובד הוא אסיר שעבד בחווה כחלק מתכנית תעסוקה לקראת שחרור.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001