מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

האם נדרש לבצע חיטוי בין מדגר למדגר?

Applied and Industrial Microbiology 27 April 2022 29 אפריל, 2022

כדי לשמור על בטיחות המזון ובריאות הלהקות אנו מקיימים נהלים של בטיחות ביולוגית בשלוחות השונות.
יצרני שלוחת הפטם נוהגים לנקות ולחטא בין מדגר למדגר.
בקנדה הנקיון נדרש בין מדגר למדגר כאשר חיטוי יש לבצע לפחות פעם בשנה. למרות זאת, מגדלים רבים נוהגים לבצע חיטוי מלא בין מדגר למדגר. 
מחקר חדש מנסה לבחון מהן ההשפעות של משטרי חיטוי אלה על אוכלוסיית הפתוגנים והמיקרוביוטה של המעי. במחקר המתפרסם ע"י קבוצת חוקרים מאוניברסיטת אלברטה בקנדה, נבחנו ההשפעות של תכניות ניקוי וחיטוי ב-4 מחזורי ייצור בניסויי הצלבה בשבע חוות גידול פטם מסחריות.
משקל הגוף ושיעור התמותה במשך 30 יום לא נבדלו בין הקבוצות שגדלו לאחר ניקוי ושטיפה בלבד בהשוואה לחוות שעברו גם חיטוי. לומת זאת, לנקיון ושטיפת המבנים בלבד היתה השפעה צנועה אך משמעותית על אוכלוסיית המיקרוביוטה של המעי עם הפחתה ניכרת בנוכחות החיידק הזואונוטי C. jejuni.
תוצאות המחקר מצביעות על כך, שנקיון ושטיפה (ללא חיטוי) עשויים לתרום לפעילות מוגברת של אוכלוסיית חיידקי המעיים והפחתת הנגיעות של החיידק הזואונוטי C. jejuni בשלוחת הפטם, בהשוואה למשקים שעברו חיטוי (כמובן בהיעדר אתגר/סיכון תחלואה אחר).
על פי המחקר, מתברר שחיטוי אינטנסיבי בין מדגר למדגר, בהיעדר סיכון של גורם תחלואה ספציפי במשק (כמו תחלואה במדגר קודם), אינו תורם ואפילו פוגע בהתפתחות אוכלוסיית חיידקי מעיים חיובית, כך שפרקטיקה של ניקוי ושטיפה בלבד, צפויים לתרום באופן חיובי בעיכוב התיישבותם של אוכלוסיות פתוגניות במעי העוף ולצמצם אף עלויות עבודה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001