מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

ת. הודו, מה הסיבה לרגישות היתר שלהם לשפעת העופות?

https://doi.org/10.1016/j.virusres.2022.198771 17 אפריל, 2022

כל מי שעוקב אחר אירועי שפעת העופות בישראל ובעולם, נוכח לדעת שמספר ההתפרצויות הרב ביותר הוא בשלוחת תרנגולי ההודו. מה הסיבה לכך?
הספציפיות של קולטני נגיף השפעת היא אחת הסיבות העקריות להגבלת קבוצת המאחסנים של נגיף זה. מחקר חדש, בוחן את הבסיס המולקולרי לרגישות זו.
ידוע שנגיפי שפעת המדביקים בני אדם, מעדיפים את קולטני Siaα2,6Gal על פני קולטני Siaα2,3Gal המועדפים ע"י נגיפי שפעת של עופות.
מחקרים הראו שהקולטנים לנגיפי שפעת הנמצאים במעי ברווזים שונים מאילו המופיעים באפיתל מערכת הנשימה של תרנגולות.
המחקר המתפרסם בימים אלה ע"י קבוצת חוקרים מיפן, מצא ש:
- תרנגולי הודו רגישים לנגיפי שפעת של ברווזים ונגיפי שפעת של תרנגולות והנגיף גדל היטב בעיקר ברקמת אפיתל מערכת הנשימה.
- מערכת הנשימה של תרנגולי הודו, מציגה את שני סוגי הקולטנים האופייניים לברווזים ותרנגולות. 
בסיס מולקולרי זה, כפי שהוא מוצג במחקר של Kobayashi וחבריו מציג את ההסבר לרגישות היתר של תרנגולי ההודו ומציג גם את האפשרות שתרנגולי ההודו הם "חיית הביניים" בהתאמת נגיף שפעת עופות מברווזים לתרנגולות. תרנגולי ההודו הם בהחלט גידול בסיכון גבוה להידבקות בנגיפי שפעת עופות מעופות בר.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001