מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

מהו מקור חדירת נגיף שפעת העופות לארה"ב?

26 מרץ, 2022

התפוצה של נגיף השפעת היא כלל עולמית, כאשר ציפורי הבר הן מאגרי הנגיף העיקריים. 
במחקר חדש המתפרסם בכתב העת Emerging Infectious Diseases (1), החוקרים מנסים להתחקות אחר מקור הנגיף. המחקר כלל איסוף דגימות של ציפורי בר (לכידה או מצייד), רק ציפורים שנלכדו או נאספו בצפון או דרום קרולינה, ארה"ב נכללו במחקר. 
ממצאי המחקר: נגיפים בעלי אלימות גבוהה המשתייכים לקו הגנטי Gs/GD clade 2.3.4.4 H5N1  זוהו במספר ציפורי בר שנדגמו בצפון קרולינה ובדרום קרולינה בין דצמבר 2021 לינואר 2022. הניתוחים הגנטיים הראו שכל מקטעי הנגיף היו ממקור אירו-אסיה ברמת זהות גבוהה לבידודים מאירופה מדצמבר 2021. המחקר הצביע גם על תנועה נרחבת של עופות מים בצפון אמריקה.
מתוך 11 מיני ברווזים שנמצאו מעורבים ונועדו לדגימת מעקב, 64.7% מתנועות הציפורים נמצאו בתוך נתיב המעוף האטלנטי, 33.6% נמצאו באוקיינוס ​​האטלנטי ובנתיבי מיסיסיפי, ו-1.7% נמצאו בנתיבי המעוף האטלנטי והמרכזי.
המחקר הנוכחי מצביע על כך שחדירת נגיף שפעת העופות לארה"ב בשנת 2021, הינה ממקור אירו-אסיאתי והתרחשה ע"י עופות בר בנתיב הנדידה האטלנטי.
התפרצות שפעת העופות בארה"ב בשנת 2015, נבעה מחדירה הנגיף מאסיה לצפון אמריקה דרך מיצרי ברינג (2).


 

1. Bevins SN, Shriner SA, Cumbee Jr JC, Dilione KE, Douglass KE, Ellis JW, Killian ML, Torchetti MK, Lenoch JB. Intercontinental Movement of Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N1) Clade 2.3. 4.4 Virus to the United States, 2021. Emerging Infectious Diseases. 2022 Mar 18;28(5).
2. Lee DH, Torchetti MK, Winker K, Ip HS, Song CS, Swayne DE. Intercontinental spread of Asian-origin H5N8 to North America through Beringia by migratory birds. Journal of virology. 2015 Jun 15;89(12):6521-4.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001