מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

בטיחות מזון ושקיפות, צעד גדול קדימה

21 מרץ, 2022

צעד חשוב בנושא בטיחות המזון נקבע לאחרונה ע"י שירות בטיחות ופיקוח המזון של משרד החקלאות האמריקאי (FSIS). בקרוב המשרד יחל בפרסום נתונים גנטיים (נתוני ריצוף) של פתוגנים המאובחנים במשחטות עופות. מדובר בתהליך מקצועי ונכון שיקדם את היכולת לקביעת מדיניות מקצועית וממוקדת יותר בהיבט של מזון בטוח.
בנוסף, נתונים אלה יחברו טוב יותר נקודות מקשרות בין תחלואה למקור מזון, יאפשרו לאתר "חיידקי על" עם עמידות מרובה ומאפיינים גנטים יחודיים אחרים.
הנתונים יפורסמו על בסיס רבעוני באופן גלוי לציבור. שקיפות.
מה חשיבות יש בנתונים אילו?
זכות הציבור לדעת מה איכות המזון הנמכרת ע"י החברות. לצרכנים מגיע יותר טוב, והמדיניות החדשה של FSIS לחשיפת נתונים גנטיים היא צעד נחוץ בכיוון הנכון. לפי התוכנית הנוכחית, נתוני ריצוף גנטי לא יהיו זמינים עד ארבעה חודשים לפחות לאחר שפקח FSIS אוסף דגימה, למרות שהמידע מופק תוך ימים ספורים. אבל המדיניות החדשה נותנת תקווה לאופטימיות. שקיפות רבה יותר תגביר את הדרישה של הצרכנים לבטיחות מזון טובה יותר.
ואצלנו? במחלקה לפיקוח מוצרים מן החי, בשו"ט, עדיין מנסים להבין את המשמעות של המילה שקיפות...

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001