מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

סיכום אירועי שפעת עופות בארה"ב

4 אפריל, 2022

הטבלה מטה מרכזת את האירועים של שפעת עופות H5N1, שדווחו עד היום במשקי עופות ומשקי חצר בארה"ב.

גודל להקה

שלוחה 

מועד אבחון

מדינה 

29,000

תרנגולי הודו

08/02/2022

אינדיאנה

231,400

פטמים

12/02/2022

קנטאקי

90

עופות חצר

12/02/2022

וירג'יניה

53,300

תרנגולי הודו

15/02/2022

קנטאקי

26,600

תרנגולי הודו

16/02/2022

אינדיאנה

8

עופות חצר

18/02/2022

ניו יורק

27

עופות חצר

19/02/2022

מיין

1,147,000

מטילות ביצי מאכל

22/02/2022

דלאוור

48,200

תרנגולי הודו

23/02/2022

אינדיאנה

15,400

תרנגולי הודו

23/02/2022

אינדיאנה

96

עופות חצר

23/02/2022

מיין

43

עופות חצר

23/02/2022

מישיגן

36,000

תרנגולי הודו

24/02/2022

אינדיאנה

65

עופות חצר

24/02/2022

ניו יורק

195

עופות בר כלואים

24/02/2022

ניו יורק

42

עופות חצר

01/03/2022

איווה

155

עופות חצר

01/03/2022

קונטיקט

16,500

תרנגולי הודו

02/03/2022

אינדיאנה

360,000

פטמים

04/03/2022

מיזורי

496,300

מטילות ביצי מאכל

04/03/2022

מרילנד

44

עופות חצר

04/03/2022

מיזורי

47,300

עופות שונים מסחריים

05/03/2022

דרום דקוטה

50,000

תרנגולי הודו

06/03/2022

איווה

150,000

פטמים

08/03/2022

מרילנד

265,000

פרגיות קלות

08/03/2022

דלוואר

27,000

תרנגולי הודו

08/03/2022

מיזורי

37,700 תרנגולי הודו חידוש לרבייה 09/03/2022 מיזורי
664,000 מטילות ביצי מאכל 10/03/2022 מרילנד
916,000 מטילות ביצי מאכל 10/03/2022 איווה
189 עופות חצר 12/03/2022 קנסס
35 עופות חצר 12/03/2022 אילינוי
70 עופות חצר 12/03/2022 מיין
36,000 תרנגולי הודו 12/03/2022 דרום דקוטה
2,760,000 מטילות ביצי מאכל 14/03/2022 ויסקונסין
225 עופות חצר 15/03/2022 מיזורי
90 עופות חצר 16/03/2022 נברסקה
80 עופות חצר 17/03/2022 ניו המפשיר
156,800 פטמים 17/03/2022 דלוואר
5,350,000 מטילות ביצי מאכל 17/03/2022 איווה
29 עופות חצר 17/03/2022 מיין
6 עופות חצר 17/03/2022 קנזס
245 עופות חצר 18/03/2022 קנזס
315,000 פרגיות קלות 18/03/2022 מרילנד
20,200 תרנגולי הודו 18/03/2022 דרום דקוטה
39,000 תרנגולי הודו 18/03/2022 דרום דקוטה
8 עופות חצר 19/03/2022 מיין
38 עופות חצר 19/03/2022 מיין
11 עופות חצר 20/03/2022 איווה
49,000 תרנגולי הודו 20/03/2022 דרום דקוטה
102,250 תרנגולי הודו 22/03/2022 דרום דקוטה
57,100 תרנגולי הודו 22/03/2022 דרום דקוטה
29,900 תרנגולי הודו 22/03/2022 דרום דקוטה
150 עופות חצר 22/03/2022 מיין
417,000 פטמים 22/03/2022 נברסקה
4,000 יצרן עופות נוי 23/03/2022 ניו יורק
31,700 תרנגולי הודו 23/03/2022 דרום דקוטה
124,000 מטילות ביצי מאכל 23/03/2022 דרום דקוטה
50,000 תרנגולי הודו 23/03/2022 דרום דקוטה
45,000 תרנגולי הודו 24/03/2022 דרום דקוטה
53,800 תרנגולי הודו 24/03/2022 איווה
86 עופות חצר 24/03/2022 מישיגן
240,000 תרנגולי הודו 25/03/2022 מינסוטה
20 עופות חצר 25/03/2022 מינסוטה
250,200 פרגיות קלות 25/03/2022 איווה
408 עופות חצר 25/03/2022 ניו יורק
20 עופות חצר 25/03/2022 קנזס
46,700 תרנגולי הודו 25/03/2022 דרום דקוטה
36,000 תרנגולי הודו 26/03/2022 מינסוטה
18 עופות חצר 26/03/2022 מיין
53 עופות חצר 26/03/2022 נברסקה
113 עופות חצר 26/03/2022 מיזורי
150 עופות חצר 26/03/2022 דרום דקוטה
42,000 תרנגולי הודו 27/03/2022 דרום דקוטה
43,500 תרנגולי הודו 27/03/2022 דרום דקוטה
39,000 תרנגולי הודו 27/03/2022 דרום דקוטה
1,460,000 מטילות ביצי מאכל 28/03/2022 איווה
28,000 תרנגולי הודו 28/03/2022 איווה
38 עופות חצר 29/03/2022 וויומינג
400 עופות חצר 29/03/2022 ניו יורק
22,300 תרנגולי הודו 29/03/2022 דרום דקוטה
26 עופות חצר 29/03/2022 צפון דקוטה
15 עופות חצר 29/03/2022 אוהיו
40,000 תרנגולי הודו 29/03/2022 מינסוטה
44,000 תרנגולי הודו 29/03/2022 מינסוטה
240 עופות חצר 29/03/2022 מסצ'וסטס
46 עופות חצר 29/03/2022 מיין
51,000 תרנגולי הודו 29/03/2022 דרום דקוטה
46,300 תרנגולי הודו 29/03/2022 דרום דקוטה
32,100 תרנגולי הודו 29/03/2022 צפון קרולינה
35,500 תרנגולי הודו 30/03/2022 איווה
55,200 תרנגולי הודו 30/03/2022 דרום דקוטה
3 עופות חצר 30/03/2022 מיין
40 עופות חצר 30/03/2022 וויומינג
5,011,700 מטילות ביצי מאכל 31/03/2022 איווה
88,000 תרנגולי הודו 31/03/2022 איווה
40 חצר 31/03/2022 אילינוי
52,000 תרנגולי הודו 31/03/2022 מינסוטה
26,000 תרנגולי הודו 31/03/2022 דרום דקוטה
120 חצר 31/03/2022 מינסוטה
50 חצר 01/04/2022 וויומינג
20 חצר 01/04/2022 ויסקונסין
30,700 חידוש רביה ת. הודו 01/04/2022 דרום דקוטה
57,600 תרנגולי הודו 01/04/2022 דרום דקוטה
30 חצר 01/04/2022 צפון דקוטה
35,300 תרנגולי הודו 01/04/2022 מיזורי
43,300 תרנגולי הודו 02/04/2022 דרום דקוטה
58,900 תרנגולי הודו 02/04/2022 דרום דקוטה
26,000 תרנגולי הודו 02/04/2022 צפון דקוטה
16,900 תרנגולי הודו 02/04/2022 צפון קרולינה
18,900 תרנגולי הודו 02/04/2022 צפון קרולינה
9,500 תרנגולי הודו 02/04/2022 צפון קרולינה
28,000 תרנגולי הודו 02/04/2022 מינסוטה
37,200 תרנגולי הודו 02/04/2022 איווה
15,000 רביה קלה 02/04/2022 איווה
1,600 פסיונים 03/04/2022 טקסס
86,000 תרנגולי הודו 03/04/2022 צפון דקוטה
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001