מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

Salmonella Braenderup ופולשנות

Avian Diseases, 66(1):1-5 (2022). https://doi.org/10.1637/21-00091 23 פברואר, 2022

במהלך שנת 2018, דווחה בארה"ב התפרצות סלמונלה שהיתה קשורה לביצי מאכל. בעקבות כך, בוצע איסוף מהמדפים של מיליוני ביצים.זן הסלמונלה שהיה מעורב בהתפרצות זו היה Salmonella Braenderup.
זן זה השייך לקבוצה סרולוגית C, לא נחשב בין הזנים האלימים ולכן הוחלט לחקור את תכונות הזן בהיבט של פולשנות (invasiveness) במטילות וביצי המאכל.
המחקר נעשה בארה"ב בשיתוף משרד החקלאות ואוניברסיטת Purdue ומתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Avian Diseases.
ממצאי המחקר העיקריים מצביעים אכן על פולשנות אפסית עד לא קיימת של החיידק לשחלות וצינור ההטלה, דהיינו אפיניות נמוכה למערכת הרבייה.
זן זה של סלמונלה יכול אמנם להדביק תרנגולות אך בשכיחות נמוכה והסיכון ממנו לזיהום ביצי המאכל ככל הנראה נמוך יחסית.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001