מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

מתפשטים אירועי שפעת העופות באינדיאנה - ארה"ב

23 פברואר, 2022

ב-18 בפברואר, בדיקות מעבדה זיהו נגיף שפעת עופות H5 בלהקת תרנגולי הודו מסחרית במחוז גרין (אירוע המסומן כ-Greene2). 15,400 תרנגולי הודו הושמדו.
ב-23 בפברואר בדיקות מעבדה אבחנו נגיף שפעת עופות H5 בלהקת תרנגולי הודו מסחרית במחוז Dubois.
זוהי החווה החמישית של תרנגולי הודו מסחריים באינדיאנה שנמצאה חיובית לנגיף שפעת העופות האלים. החווה מסומנת כ- Dubois3 והיא מאכלסת 35,908 עופות.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001