מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

HPAI H5N8 ביונקים ימיים

18 פברואר, 2022

שני דיווחים חדשים על הדבקה של נגיף שפעת עופות אלים ביונקים ימיים התפרסמו לאחרונה:
1. מאמר ב- Emerging Microbes & Infection המתאר זיהומים קטלניים ופגיעה במערכת העצבים של כלבי ים לאחר הדבקה בנגיף שפעת עופות H5N8. ברקמת מוח של שלושה כלבי ים שנמצאו בחוף הים הצפוני הגרמני - German Wadden Sea, זוהתה הדבקה קשה בנגיף שפעת עופות אלים H5N8. הנגיף זוהה כשייך ל- Clade 2.3.4.4b.
2. פרסום שמקורו בדנמרק והתפרסם באתר SSI. התאור הוא של שפעת עופות H5N8 בכלבי ים. מדובר בדיווח ראשון של המחלה בכלבי ים בדנמרק. הנגיף שזוהה נמצא קשור קשר הדוק לנגיפים שהיו הגורמים להתפרצות של שפעת העופות בעופות בר ועופות בית מאז סתיו 2020, גם בדנמרק וגם בשאר אירופה.
החוקרים הדנים ביצעו ניתוח מפורט של גנום הנגיף ומצאו מספר מוטציות המראות סימנים של הסתגלות אפשרית ליונקים. הנגיף נמצא שייך ל- clade 2.3.4.4b.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001