מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

התפרצות שפעת עופות נוספת בספרד

12 פברואר, 2022

133,750 מטילות לביצי מאכל הושמדו בספרד בעקבות ממצא של שפעת עופות H5N1. הארוע אובחן בחווה ב-Íscar במחוז Castile and Leon. בשבוע האחרון אובחנו עוד 3 מקרי שפעת עופות ב-Andalusia (דרום ספרד) הובילו להשמדה של מעל 40,000 עופות. למעלה מ-270,000 עופות הושמדו מתחילת ינואר בשל התפרצויות של שפעת עופות בספרד.
ישראל ממשיכה לייבא ביצים ממדינה בה כרגע הדיווחים על התפרצויות שפעת העופות הולכים ומתגברים. הביצים ממשיכות להגיע לישראל לא חתומות, בניגוד לחוק. על אריזות הביצים אין הנחיות טיפול נכון לצרכן, ביצי המאכל בישראל משווקות ללא עקיבות ושקיפות צרכנית.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001