מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

נגיף שפעת העופות H5N1 מפגין יכולת שרידות גבוהה על גבי העור של בני אדם

8 פברואר, 2022

העברה של מחוללי מחלה יכולה להתרחש גם בעקבות זיהום של חפצים או עצמים. מכאן, החשיבות המחקרית בקביעת היציבות והחיות של נגיפים מחוללי מחלה ע"ג משטחים שונים. גורמים סביבתיים כמו טמפרטורה, לחות חשיפה לקרני שמש, סוגי משטחים שונים כמו קרקע, עץ, מתכת, פלסטיק - כולם משפיעים על נגיפים כשהם מחוץ לגוף בעל החיים, אך כמובן שסוג הנגיף משחק תפקיד חשוב ומרכזי.
בשנת 2010 התפרסם מחקר שמצא כי נגיף שפעת העופות H5N1 עשוי להשתמר גם על הנוצות שנשרו מברווזים נגועים ובכך להתפשט בסביבה (1). ב-4 מ"צ ניתן היה לזהות את נגיף ה-H5N1 בנוצות משך 160 ימים, בעוד שבטמפרטורה של 20 מ"צ הנגיף זוהה במשך 15 ימים.
מספר מחקרים מצאו כי נגיף שפעת העופות H5N1 יכול לשרוד ע"ג משטחים וסוגי קרקע שונים, עד 13 ימים (תלוי בטמפרטורה, לחות יחסית וחשיפת לקרינת אולטרה סגול;2). מחקר משנת 2017 הראה כי בקרור עופות נגועים בנגיף H5N1 יכולים להישאר מזוהמים במשך חודשים (3). גם ד"ר אירית דוידסון וחבריה במכון הווטרינרי בחנו את נושא יציבות נגיפי השפעת (H9N2) בסביבה (4). 
כל אלו מביאים אותנו למחקר חדש המתפרסם בכתב העת EID שמצא כי נגיף שפעת העופות H5N1 מפגין יכולת שרידות גבוהה על גבי העור של בני אדם ומושפע פחות מריכוזים נמוכים של אתנול בהשוואה לנגיפי שפעת אחרים (5).


מקורות

1. Yamamoto Y, Nakamura K, Yamada M, Mase M. Persistence of avian influenza virus (H5N1) in feathers detached from bodies of infected domestic ducks. Applied and environmental microbiology. 2010 Aug 15;76(16):5496-9.
2. Gutiérrez RA, Buchy P. Contaminated soil and transmission of influenza virus (H5N1). Emerging infectious diseases. 2012 Sep;18(9):1530.
3. Yamamoto Y, Nakamura K, Mase M. Survival of highly pathogenic avian influenza H5N1 virus in tissues derived from experimentally infected chickens. Applied and environmental microbiology. 2017 Aug 1;83(16):e00604-17. 
4. Davidson I, Nagar S, Haddas R, Ben-Shabat M, Golender N, Lapin E, Altory A, Simanov L, Ribshtein I, Panshin A, Perk S. Avian influenza virus H9N2 survival at different temperatures and pHs. Avian diseases. 2010 Mar;54(s1):725-8.
5. Bandou R. et al. Higher Viral Stability and Ethanol Resistance of Avian Influenza A(H5N1) Virus on Human Skin. . Emerging infectious diseases. Volume 28, Number 3—March 2022.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001