מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

האם אירופה תשנה את מדיניותה בנושא שפעת העופות?

19 ינואר, 2022

המדיניות האירופאית בכל הנוגע להתפרצויות שפעת העופות הן השמדה של המוקדים הנגועים במקביל להסגרים ברדיוסים שונים מהמוקד וניטור אינטנסיבי.
מדיניות זו המתקיימת כבר שנים, הובילה להשמדה של מאות מיליוני עופות ונזקים כלכליים כבדים.
האם אנחנו לקראת שינוי?
שר החקלאות הצרפתי Julien Denormandie העומד בראש מועצת 27 שרי החקלאות כחלק מנשיאות מועצת האיחוד הצרפתי עד ה-30 ביוני - התבטא שהוא בעד חיסון עופות כנגד שפעת העופות.
שני חיסונים צפויים להיבדק בקרוב בצרפת, כחלק מהתארגנות/התמודדות מול המחלה אשר התפרצה במלוא עוזה בשנה זו במדינות אירופה רבות.
הכוונה היא לקדם רישום מרכזי לכלל האיחוד האירופאי.
השמדות המוניות, הסגרים ואמצעי בטיחות ביולוגית קפדניים הוכחו כלא יעילים מספיק בבלימת התפשטות המחלה. המכשול העיקרי הוא שחיסון עופות נגד שפעת העופות (מהזנים האלימים) עדיין אסור ברוב המקרים על ידי הנציבות האירופית (איטליה קיבלה בעבר אישור מיוחד לבצע חיסון נגד נגיף שפעת העופות האלים, באזורים מוגבלים לאחר שביצעה תיחום אזורי). הטכנולוגיות הקיימות היום אינן מאפשרות להבדיל בין עופות מחוסנים לעופות בלתי מחוסנים, נושא שיש לו חשיבות רבה בסחר בינלאומי.
צרפת היושבת בנשיאות החקלאית, מבקשת להוביל לשינוי המדיניות עד תום כהונתה (יוני 22').

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001