מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

שפעת עופות בספרד

18 ינואר, 2022

בדיווח אירוע שהחל ב- 13 בינואר, ספרד מודיעה על אירוע שפעת עופות H5N1 בתרנגולי הודו.
הלהקה המונה קרוב ל-20,000 תרנגולי הודו בגיל 10 שבועות תושמד.
ובישראל?
מייבאים ביצים מספרד....
וההשמדה של ביצים שייובאו מספרד, שנעשתה מסיבות של עובש, נשפכה באתר הפסולת עין זיתים ולאחר מכן הועברה להטמנה במנחמיה.
לא היה כל מידע שמדובר בביצים שמקורם במדינה נגועה ומחייב התנהלות כאילו ביצים אלה חשודות כנגועות.
האם מישהו אצלנו חשב לבצע דיגום מביצים אילו? 
עם מעט ערנות, היה ניתן לנחש שהאירוע מתקרב.


ראה: בשנת 2007, בשר תרנגולי הודו, נגוע בנגיף שפעת עופות H5N1, שהועבר מהונגריה לבריטניה, היה אחראי להתפרצות מחלת שפעת העופות במשקי תרנגולי ההודו בבריטניה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001