מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

סין: הנסיון משימוש בתרכיב נגד שפעת עופות H7N9

Preventive Veterinary Medicine 200, 2022: 105580 16 ינואר, 2022

במהלך שנת 2013 הופיע לראשונה בסין זן שפעת עופות H7N9. בתחילה הנגיף אובחן בבני אדם ובהמשך גם בעופות. הנגיף שהוגדר כבעל אלימות נמוכה בעופות גילה מאפיינים זואונוטיים בולטים והוביל את הרשויות בסין לפעול באופן נרחב בכדי להתמודד עם האיום החדש (סגירת שווקי עופות חיים, ניטור נרחב ועוד). במהלך ינואר 2017, זוהה הנגיף במופע האלים שלו HPAI, שגרם לנזק לא מבוטל למשקי העופות. כמענה להתפשטות הנגיף בבני אדם ובעופות הוחלט במהלך יולי 2017, בשני מחוזות בסין (Guangxi, Guangdong), לחסן עופות בתרכיב נגד H7N9. בהמשך הצטרפו לתכנית חיסונים זו מחוזות נוספים. מאז, נעשה שימוש בתרכיב דו-ערכי (H5-H7) כתכנית מחייבת (התרכיבים מסופקים בחינם במימון המדינה) המחליפה את השימוש בתרכיב החד-ערכי H5N1. השימוש בתרכיב הפחית משמעותית את ההתפרצויות בבעלי כנף ובבני אדם ומחקר המתפרסם בימים אלה בוחן את הערך הכלכלי של תכנית זו במחוז Guangxi (מחוז זה מרכז כ-6.7% מכלל יצור העופות בסין). הבחינה נעשתה ע"י השוואת התקופה של טרם השימוש בתרכיב בין יולי 2016 ליוני 2017 לשלוש השנים שבין יולי 2017 ליוני 2020 בהן נעשה שימוש בתרכיב חיסון נגד H7N9. במחקר זה נבחנו ההיבטים הן לבריאות הציבור והן לענף העופות.
על פי המחקר נמצא יתרון כלכלי בולט בהטמעת תכנית חיסונים זו במחוז Guangxi.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001