מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

התפרצות סלמונלה בסין

Front. Microbiol., 22 November 2021 16 ינואר, 2022

ממחקר המתפרסם לאחרונה אנו למדים על התפרצות סלמונלה אנטריטידיס בסין שהתרחשה במהלך מרץ 2021 בבייג'ינג - סין. 225 מתוך 324 הסועדים שאכלו באותו אתר הראו סימנים של הרעלת מזון. מקור ההרעלה אורז מטוגן עם ביצים.
בדיקה מצאה שתהליך הבישול כלל כדקה וחמישים שניות לטיגון האורז עם הביצה ולאחר מכן הוחזר לאותו כלי שהכיל שאריות של נוזל ביצה. דגימות מזון הצביעו על הביצים כמקור הזיהום.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001