מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

עופות כ"מערבל" נגיפי שפעת עופות

J Virol. 2022, doi:10.1128/jvi.01856-21 13 ינואר, 2022

מחקר חדש המתפרסם בכתב העת המדעי J Virol בחן הדבקה משולבת של עופות בנגיפי שפעת עופות מקבוצה H9N2 ו-H7N9.
נגיף שפעת העופות H7N9 הופיע בסין בשנת 2013 כנגיף בעל אלימות נמוכה. בתחילה א-סימפטומטי בעופות או בליווי תחלואה קלה. לעומת זאת, הנגיף היה זואונוטי והציג מופע נשימתי בבני אדם בהיקף נגיעות לא מבוטל. המופע התת-קליני בעופות, היקשה מאד על מאמצי רשויות הבריאות להשתלט על התפשטות הנגיף באוכלוסייה האנושית בסין. 
ההדבקה המשולבת, שנעשתה ע"י החוקרים הבריטים, הניבה שני נגיפים H9N2 ו- H9N9. הנגיף H9N9 הציג רפליקציה גבוהה בתאים אנושיים ובחמוסים המהווים את המודל התואם לאדם, למחקרי נגיף השפעת.
המחקר מזהיר מפני האפשרות להופעת נגיפי שפעת "חדשים", בעקבות המצב האנדמי של נגיפי H9N2 ו- H7N9 בסין. נגיפים שיהיו אלימים יותר לעופות ובעלי פוטנציאל זואונוטי גבוה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001