מחלות מדבקות בעולם - 2022

מחלות מדבקות בעולם - 2022

מקרה שני של שפעת העופות בקנדה

3 ינואר, 2022

קנדה מדווחת על אבחון נגיף שפעת עופות H5N1 בעופות באזור St. John's. 
הנגיף אובחן בציפורי בר במספר אזורים כמו  Bowring Park ו- Quidi Vidi Lake.
במהלך חודש דצמבר קנדה דיווחה על אירוע H5N1 והחשש הוא שמקור הנגיף באירופה.
ההשערה מבוססת על הופעתם באזור של מיני אווזים שלא נראים בדרך כלל בצפון אמריקה. ממצאים אלה הם מקור לדאגה רבה, כאשר החשש הוא להתפשטות הנגיף למשקים מסחריים בדומה להתפרצות הקשה בארה"ב בשנת 2015.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001