מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

Marks & Spencer תמכור עופות רק מגידול איטי

16 ספטמבר, 2022

הרשת Marks & Spencer עוברת למכירת עוף טרי שמקורו רק בעופות ב"גידול איטי".
המהלך מתבצע בקשור למחוייבות הרשת לרווחת בעלי החיים והיא הופכת למעשה לרשת הראשונה שעושה זאת.
הקו הגנטי הוא Hubbard והתזונה תואמת לגידול בקצב איטי, בתוספת העשרה סביבתית. שם המותג הוא: M&S Oakham Gold.