מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

רווחת העוף ומשבר יוקר המחייה

18 אפריל, 2022

יוקר המחיה משפיע לא רק עלינו, אלא מטריד את הצרכנים בעולם כולו. בכתבה המתפרסמת לאחרונה ב - The Guardian הבריטי, מצביעים על משבר יוקר המחייה, כגורם שעלול לעכב פעילויות הקשורות לרווחת בעלי החיים. פעילויות אלה, קשורות בד"כ בהתיקרות מוצרים שהוטמעו בהן מרכיבים של רווחה לבעלי החיים. כך במקרה של קידום צריכת פטמים מקווים גנטים הגדלים בקצב גידול איטי.
היום מחירו של עוף שלם בבריטניה עומד על 2.46 פאונד (11.65 ₪). מדובר במחיר נמוך והוא נובע מהתיעלות גבוהה וטיפוח פטם הגדל בקצב מהיר ובניצולת מזון נמוכה מאד. הפעילים בתחום רווחת בעלי החיים מבקשים להפסיק את מכירת הקווים הגנטים שטופחו לקצב גידול מהיר.
מנגד התעשייה... וזו מזהירה שמעבר לקווים גנטים בעלי קצב גידול איטי צפוי להעלות את מחיר העוף ביותר מ- 30%.
במקביל למגמה העולמית המאפיינת את הוצאת המטילות מכלובים, מגמה שהובילה חברות בינלאומיות להתחייב על רכישת ביצים עתידית רק ממטילות ללא כלובים, קיימת מגמה דומה גם בשלוחת הפטמים. רשתות מזון גדולות כמו Marks & Spencer, KFC ועוד חתמו על התחייבות להפסיק עד שנת 2026 את רכישת העופות מקווי טיפוח הגדלים בקצב מהיר, עופות המכונים ע"י הארגונים Frankenchicken ("עוף-מפלצת"). גם בצרפת, רשות קמעונאיות גדולות חתמו על התחייבות דומה. החשש עתה הוא שמשבר יוקר המחייה יעצור את המגמה.
המאבק בבריטניה מגיע גם לבתי משפט, כאשר ארגונים למען בעלי החיים טוענים שאופן הגידול והטיפוח של העופות הוא עבירה על חוק צער בעלי חיים. ברור שטרם נאמרה המילה האחרונה בנושא מורכב זה.