מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

Eggstra-O - מסע פרסומי לקידום צריכת ביצי מאכל בגאנה

24 מרץ, 2022

קמפיין ארצי חדש לקידום צריכת ביצי מאכל תחת השם "Eggstra-O" הושק בתחילת החודש בגאנה.
הקמפיין הושק בבירת המדינה, אקרה, ביוזת ארגון הסויה העולמי יחד עם ארגון יצרני הביצים בגאנה. מטרת הקמפיין לעורר מודעות לחשיבות הביצים בתזונת האדם ותושבי המדינה. 
ההשקה תוכננה בצמידות ליום האישה הבינלאומי תוך דגש על תרומת הנשים לחקלאות בכלל ולענף העופות בפרט.