מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

שפעת עופות בישראל - מה עושים עכשיו?

22 נובמבר, 2022

במהלך השנים, מאז החלו התפרצויות של שפעת העופות בישראל, למדנו יותר על התנהגות הנגיף והדינמיקה של המחלה. המדיניות הותאמה לידע וההתמודדות עם המחלה נעשתה טובה ויעילה יותר.
עכשיו, כאשר אנחנו בפתח גל חדש, נדרשת מחשבה והערכות להתמודדות יעילה מול הסכנה שבפתח, מעבר להגברת הבטיחות הביולוגית במשקים בכל מדד אפשרי.
מאגרי מים: ידוע הקשר ההדוק בין מוקדי התפרצויות המחלה למרחק ממאגרי מים (ראו בתמונה מטה, את הקירבה בין הלולים בשלוחות לבריכות מים המשמשות לשטיפת הגזר של מפעל "גזר שלוחות" - ולא חסרים מאגרי מים נוספים בקירבה לקיבוץ שלוחות).
ת. הודו: רגישות גבוהה של שלוחה זו לנגיף שפעת העופות.
בשלב המיידי, נידרש לבצע סקירה ארצית מלאה של להקות ת. הודו לפי מיקום, גיל והיסטוריה של התפרצויות. על בסיס נתונים אלה, יש לקדם שחיטה ודילול להקות באזורים הנמצאים בסיכון.
ניטור עופות נודדים.
דיון מקצועי בנושא הערכות עתידית לאפשרות של שילוב תרכיבים כאמצעי להתמודדות עם המחלה."תמיד תכנן לעתיד. לא ירד גשם כאשר נוח בנה את התיבה" - ריצ'רד קשינג

 

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001