מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

הסיכון ביבוא לא מבוקר לרשות הפלשתינאית

15 נובמבר, 2022

כל יבוא של בעלי חיים לרשות הפלשתינאית, נעשה באישור ותחת פיקוח השירותים הווטרינרים בישראל, מתוך מטרה לשמור על המשק הישראלי מחדירת מחוללי מחלה לשטחנו.
בישראל כל יבוא בענף העופות הוא של אפרוחים בגיל יום (בד"כ רביה, סבתות ולעיתים רחוקות מסחריות קלות) העוברים בדיקות קפדניות ותנאי הסגר ממושכים וקפדניים. ישראל לעומת זאת, מאשרת לרשות הפלשתינאית, יבוא של ביצי דגירה של אפרוחי פטמים(!). ביצים אלו מודגרות במדגרות מסחריות רגילות, האפרוחים נמכרים למשקי פטם כאשר כל המערך הנ"ל אינו בתנאי הסגר או ניטור.
אז מה הבעיה?
ממידע שהגיע לידיעתינו, באפרוחי פיטום שמקורם בביצי יבוא (ככל הנראה מספרד), דווחו התפרצויות של דלקת כבד עם גופיפי הסגר. מחלה נגיפית זו עוברת בעיקרה באופן אנכי (מהרבייה לצאצאים) וכך אנו מחדירים לאזורינו זני נגיף חדשים (אין ניטור, אין אבחון, אין מעקב) ושיהיה לכולנו בהצלחה! 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001