מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

דלקת כבד עם גופיפי הסגר: סוף סוף נתונים אפידמיולוגים

9 יוני, 2022

דלקת כבד עם גופיפי הסגר, היא מחלה המגיחה מחדש והפכה בשנים האחרונות למחלה הגורמת לנזקים כבדים בענף העופות (בעיקר בשלוחת הפטם). הבעייתיות והמורכבות של המחלה הועלתה על ידינו כבר לפני מספר שנים ביום עיון מקוון שערכנו ב-7 במאי 2020.
למרות שכבר חודשים המחלה מכה קשות במשקים, לא נמצאה הרגישות המקצועית הנדרשת לרכז נתונים, לבצע תחקיר אפידמיולוגי נדרש ולספק מידע מקצועי מהימן לרופאים הקלינים, ליצרני התרכיבים ולחקלאים.
מי שהרים את הכפפה ואנו מברכים על כך, היו אנשי המקצוע במעבדות לבריאות העופות של המועצה לענף הלול שריכזו מידע מקצועי, אפידמיולוגי רלוונטי ופרסמו את הנתונים היום.
בשנת 2020: 49 מקרים מאובחנים. בשנת 2021: 22 ובשנת 2022 (רק בחמשת החודשים הראשונים של השנה): 51 מקרים.
עיקר ההתפרצויות מתרחשות בגיל 2-3 שבועות.
אם בשנת 2020, הגנוטיפ היחיד שזוהה היה D, הרי שבשנת 2021 הופיע גנוטיפ נוסף, E. בשנת 2022: 9/55 סווגו כגנוטיפ D, מגנוטיפ E סווגו 19/55 השאר 27/55 לא סווגו.
על פי הדיווח נרשמו אירועים עם שיעורי תמותה גבוהה, אין מידע האם קיים הבדל בעוצמת האירועים בין הגנוטיפים השונים. למרות הקשר ההדוק בין האירועים ללהקות הרבייה, ישנם מקרים שעל פי המידע האפידמיולוגי הם ככל הנראה בעקבות הדבקה אופקית.
ממידע שקיבלנו ממקורות מקצועיים ברשות הפלשתינאית, גם אצלם מדווח לאחרונה, על מספר רב של התפרצויות.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001