מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

ניוקסל במישר

7 אפריל, 2022

השירותים הווטרינרים מדווחים על התפרצות מחלת הניוקסל בלהקת מטילות לביצי מאכל בישוב מישר (ליד גדרה, השייך למועצה אזורית גדרות).
הלהקה בת 114 שב'. אין בדיווח מידע לגבי גורל הלהקה. אירוע ניוקסל נוסף, מדווח בעופות חצר בבית חלקיה.
ישראל מצויה מזה מספר חודשים במצב המוגדר אנדמי (המושג אנדמי מגדיר מצב מקצועי נתון).
עם זאת, ההתנהלות, לפחות למראית עין, אינה משתנה. דיון מקצועי ומשתף עם מערכות מקצועיות שהן מעבר לשו"ט יכול היה לקדם מהלכים לטובת כלל הענף והתמודדות ראויה יותר מול מחלת הניוקסל.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001