מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

נתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה -2021

7 מרץ, 2022

נתוני סלמונלה כפי שהוצגו ע"י ד"ר ענת וייסמן בכנס האגודה למדע עופות 7/3/2022.
הסיכום השנתי לסלמונלה מכלל הלהקות שנבדקו מצביע על 34.2% סלמונלה כללי, 1.6% סלמונלה אנטריטידיס ו-1.3% סלמונלה טיפימוריום.
הנתונים במדינות האיחוד האירופי הן 4.0%, 0.9% ו-0.4% בהתאמה.

שנה

מס' להקות שנבדקו

מס' להקות חיוביות

% להקות חיוביות

SE

%SE

ST

%ST

6-12.2017

1,903

575

30.2

48

2.5

26

1.4

2018

2,181

399

18.3

22

1.0

19

0.9

2019

1,803

524

29.1

38

2.1

22

1.2

2020

2,124

755

35.5

51

2.4

24

1.1

2021

1,930

661

34.2

30

1.6

25

1.3

המצגת המלאה מופיעה בקישור הבא

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001