מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

אירועי דלקת כבד עם גופיפי הסגר בצפון הארץ

23 פברואר, 2022

בחודשים האחרונים מדווחים מספר אירועים של דלקת כבד עם גופיפי הסגר (IBH) במשקי פטם בצפון הארץ.
חלק מהאירועים קשים מאד ומלווים בשיעורי תמותה גבוהים ביותר. עיקר האירועים שדווחו בעבר היו קשורים ברובם להעברות אנכיות ונמצא קשר אפידמיולוגי הדוק ללהקות הרבייה (העברה אנכית). לפחות בחלק מהאירועים האחרונים, נראה שמקור ההדבקה הוא אופקי ומדווחת אף חזרתיות של המחלה באותה חוות גידול. במקרה אחד קיים חשד למעורבות נגיף IBD (דיכוי חיסוני) באירוע.
סיווגי ה-IBH עד כה מצאו מעורבות בישראל של הגנוטיפים D ו-E ולאחרונה יוצר תרכיב אוטוגני מומת המבוסס על גנוטיפ D (ביוואק).
מעניין לציין ששני גנוטיפים אלה דווחו לאחרונה בטורקיה, כאחראיים להתפרצויות קשות של המחלה שם (1,2).
למרות שאין מדובר במחלה רשומה, יש להתפרצויות אילו משקל מקצועי וכלכלי מהותי ביותר לענף העופות בישראל. ראוי שהנתונים יאספו וידווחו לרופאים הווטרינרים והחוקרים בצורה מסודרת, מקצועית וראויה.


 

1. Şahindokuyucu İ, Çöven F, Kılıç H, Yılmaz Ö, Kars M, Yazıcıoğlu Ö, Ertunç E. First report of fowl aviadenovirus serotypes FAdV-8b and FAdV-11 associated with inclusion body hepatitis in commercial broiler and broiler-breeder flocks in Turkey. Archives of virology. 2020 Jan;165(1):43-51.
2. Cizmecigil UY, Umar S, Yilmaz A, Bayraktar E, Turan N, Tali B, Aydin O, Tali HE, Yaramanoglu M, Yilmaz SG, Kolukisa A. Characterisation of fowl adenovirus (FAdV-8b) strain concerning the geographic analysis and pathological lesions associated with inclusion body hepatitis in broiler flocks in Turkey. Journal of Veterinary Research. 2020 Apr 30;64(2):231-7.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001